สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 2
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 22
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 341,090
 Equipment price list


Equipment List
 
HMI FRESNEL RENTAL
200 W. MSR KOBOLT             
200 W. ARRISUN W./LENS SET                   
575 W. ARRI / IANIRO                   
1200 W. ARRI / IANIRO                 
575 W. ARRISUN W./LENS SET                     
1200 W. ARRISUN W./LENS SET                   
2500 W. HMI SOFTLIGHT                    
2500 W. ARRI/IAN                     
2500 W. ARRISUN W./LENS SET                    
4000 W. ARRISUN W./LENS SET   
4000 W. ARRI                    
6000 W. ARRI                    
12000 W. REMBRANDT                   
18000 W. REMBRANDT                    
1,200.00 
​1,500.00  
900.00 
1,200.00 
1,400.00 
1,800.00 
2,200.00 
2,200.00  
3,200.00      
3,800.00 
3,000.00 
4,500.00  
8,000.00  
12,000.00 
   
HMI FRESNEL FLICKER FREE  RENTAL 
200 W. MSR KOBOLT                      
575 W. ARRI / IANIRO                      
1200 W. ARRI / IANIRO                      
2500 W. HMI SOFTLIGHT                      
2500 W. ARRI                      
4000 W. ARRI                      
6000 W. ARRI                      
12000 W. REMBRANDT                      
18000 W. REMBRANDT                      
1,500.00
1,800.00
2,000.00
3,200.00
3,200.00
4,000.00
6,500.00
9,500.00
14,000.00
   
HMI ARRISUN(PAR) FLICKER FREE RENTAL
125 W. POCKET PAR W./ACCS SET                      
200 W. POCKET PAR W./ACCS SET                      
200 W. ARRISUN W./LENS SET                      
575 W. ARRISUN W./LENS SET                      
1200 W. ARRISUN W./LENS SET                      
2500 W. ARRISUN W./LENS SET                      
4000 W. ARRISUN W./LENS SET                      
6000 W. ARRISUN W./LENS SET                     
5,500.00
7,000.00
1,800.00
2,200.00
2,500.00
3,800.00
4,500.00
11,500.00
   
INCANDESCENT FRESNEL UNITS RENTAL
100 W. DEDOLIGHT-DIMMER                      
DEDO MASTER (SET X 4)                      
DEDO PROJECTION LENS                      
300 W. MAGIS/ARRI                      
500 W. MAGIS/ARRI                      
650 W. MAGIS/ARRI                      
1000 W. LEONARDO/ARRI                      
2000 W. LEONARDO/ARRI                      
5000 W. LEONARDO/ARRI                      
10000 W. LEONARDO/ARRI/VEGA                     
300.00
1,500.00
200.00
180.00
200.00
220.00
300.00
350.00
500.00
1,800.00
   
OVERHEAD LIGHTS / OPENFACE UNIT RENTAL
800 W. RED HEAD/COSMO/ARRI                      
2000 W. BLONDE/ARRI                      
1000 W. ULTRALIGHT W./SKIRT                      
2000 W. ULTRALIGHT W./SKIRT                      
6000 W. ULTRALIGHT W./SKIRT                      
200.00
300.00
500.00
800.00
2,000.00
   
SOFTLIGHTS  
1250 W. BOTTICELI                      
2500/1250 W. ARRI/BOTTICELI                      
500/2500 W. ARRI/BOTTICELI                     
350.00
500.00
800.00
   
MISCELLANEOUS LIGHTS/PAR 64 UNITS RENTAL
1000 W. PAR CAN 64                      
1000 W. STROBE LIGHT                      
MINIBRUTE 12 DAYLIGHT                      
MINIBRUTE 12 TUNGSTEN                      
MAXIBRUTE 9 DAYLIGHT                      
MAXIBRUTE 9 TUNGSTEN                     
250.00
1,500.00
3,000.00
1,200.00
1,800.00
1,500.00
   
UNDERWATER LIGHTS RENTAL
150 W. SINGLE HEAD                      
1000 W. SINGLE HEAD                      
SHOCKBOX                      
SAFTYCUT                     
300.00
1,500.00
3,500.00
500.00
   
KINO FLO FLUORESCENT SYSTEM                     RENTAL
4 FT. 10 BANK WALL-O-LITE                      
4 FT. 4 BANK                      
4 FT 1 TUBE (SINGLE)                      
2 FT. 4 BANK                     
2 FT. 1 TUBE (SINGLE)                      
MINI FLO KITS (SET X 2)                      
MICRO FLO KITS (SET X 4)                      
2,800.00
1,600.00
300.00
1,200.00
300.00
700.00
800.00
   
SUNGUN BATTERY T.T & HMI                     RENTAL
250 W. CINE 60                      
100 W. CINE 60                      
SPARE BATTERRY (T.T)                      
200 W. MSR KOBOLT (HMI)                      
200 W. POCKET PAR W./ACCS (SET)                    
200 W. POCKET PAR W./ACCS (SET)                    
125 W. POCKET PAR W./ACCS (SET)                    
125 W. POCKET PAR W./ACCS (SET)                    
600.00
300.00
200.00
1,800.00
7000/3000
7000/3000
5,500/2,000
5,500/2,000
   
FOLLOW SPOT / XENON                     RENTAL
7000 W. XENON                      
2500 W. XENON                      
1200 W. MAR                      
15,000.00
7,000.00
4,500.00
   
CHIMERA PRODUCTS                     RENTAL
4 K. DAYLIGHT BANK 36"X48" (MEDIUM)                      
2 K. BLONDE QUARTZ BANK 36"X48" (MEDIUM)                     
500.00
400.00
   
SNOOTS (CONES) 2 DISC                     RENTAL
FOR 18000/12000 W.,6000 W., 4000 W.                      
FOR 2500 W.,1200 W., 575 W.                      
FOR 10000 W. , 5000 W., 2000 W.                      
FOR 2000 W. BLONDE, 800 W.                      
FOR 500 W., 300 W.                     
50.00
40.00
30.00
20.00
10.00
   
BEAM HANGING & MOUNTING              RENTAL
PIPE 6 M.                      
PIPE 3 M.                      
PIPE 1.5 M.                      
JUNIOR BOOM                      
POLE CAT (AUTO POLE)                      
BAZOOKA (LIGHT HANGING)    
ITALIAN CLAMP                   
GAFFER GRIP                      
GATOR GRIP                      
MAGIC FINGER                      
MAFER CLAMP                   
MAGIC ARM W/HEAD                      
FLEX ARM                      
BIG BEN                      
JUNIOR GRID CLAMP                      
BABY GRID CLAMP                      
PIPE CLAMP                      
CONSTRUCTION CLAMP                      
CHAIN VISE GRIP                      
TRIPLE HEADER                   
JONIOR WALL PLATE                      
BABY WALL PLATE 6"                      
C.CLAMP 4", 6", 8", 10"            
FURNITURE CLAMP 18"                      
FURNITURE CLAMP 12"                
POLY HOLDER                      
FRAME HOLDER                      
SUCTION CUP                      
DOUBLE SUCTION CUP              
30.00
20.00
10.00
200.00
250.00
50.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
80.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
500.00
1,000.00
   
OVERHEADS / BUTTERFLIES                     RENTAL
32x48 FT.SOLID BLACK                      
32x32 FT.SCRIM                      
SOLID BLACK                      
20x20 FT.FRAME                      
SCRIM                     
SOLID BLACK                     
GRID CLOTHE                    
LITE GRID CLOTHE                      
BLUE/GREEN SCREEN                      
12x12 FT.FRAME                      
SCRIM                      
SOLID BLACK                      
GRID CLOTHE                      
LITE GRID CLOTHE                      
BLUE/GREEN SCREEN                      
SILVER SUNFLECTOR                      
GRIFFOLYN (W/W OR B/W)                      
SINGLE WHITE NET                      
DOUBLE RHITE NET                      
SINGLE BLACK NET                      
DOUBLE BLACL NET                      
BLUE/GREEN SCREEN                      
9x9 FT.FRAME                      
SCRIM                      
SOLID BLACK                      
SILVER LAME                      
GRID CLOTHE                      
LITE GRID CLOTHE                      
6x6 FT.FRAME                      
SCRIM                      
SOLID BLACK                      
CGINA SILK                      
GRID CLOTHE                      
LITE GRID CLOTHE                      
GOLD LAME                      
SILVER LAME                      
SINGLE WHITE NET                      
DOUBLE RHITE NET                      
SINGLE BLACK NET                      
DOUBLE BLACK NET                      
BLUE/GREEN SCREEN                      
4x4 FT.FRAME                      
SCRIM                      
SOLID BLACK                      
CHINA SILK                      
SET OF DOTS                      
SET OF FINGERS                      
WINDOW LIGHT                      
DOUBLE WINDOW LIGHT                     
1,200.00
800.00
800.00
800.00
600.00 
600.00 
1,200.00 
1,200.00
3,000.00
200.00
200.00
200.00
600.00
600.00
1,000.00
1,000.00
300.00
200.00
300.00
200.00
300.00
1,500.00
180.00
180.00
180.00
450.00
400.00
400.00
150.00
150.00
150.00
300.00
300.00
300.00
350.00
350.00
120.00
200.00
150.00
200.00
350.00
50.00
50.00
50.00
150.00
400.00
400.00
30.00
40.00
   
REFLECTORS & MIRRORS                     RENTAL
GOLD REFLECTOR 4x4 FT.                      
SILVER REFLECTOR 4x4 FT                      
GOLD / SILVER BOARD 40"x40"                      
GOLD / SILVER FLEX FILL 42"                      
MIRROR 4'x4'                      
MIRROR 2.5'x2.5'                      
MIRROR 2'x2'                      
CELLO CUCOLORIS 40"x40"                      
COOKIES 4'x4'                      
COOKIES 2'x4'                      
WOODEN FRAME 4x8 FT.                      
WOODEN FRAME 4x6 FT.                     
WOODEN FRAME 4x4 FT.                      
WOODEN FRAME 2.5x2.5 FT.                     
300.00
300.00
300.00
300.00
500.00
250.00
200.00
100.00
50.00
30.00
80.00
80.00 
50.00
30.00
   
FLAGS, CUTTERS & WINDSURFS                     RENTAL
FLAGS (L/M/S) SET OF 10                      
FLOPPY FLAG 4x4 FT.                      
FLAG 24"x36"                      
FLAG 18"x28"                      
FLAG 12"x18"                      
CUTTERS (SET OF 10)                      
CUTTER 11"x40"                      
CUTTER 11"x24"                      
CUTTER 11"x18"                      
CUTTER 9"x19"                      
WINDSURF 4 x 8 FT.                      
WINDSURF 3 x 6 FT.                      
300.00
50.00
40.00
30.00
20.00
300.00
30.00
20.00
20.00
20.00
30.00
30.00
   
OPEN END NET                     RENTAL
24" x 36" OPEN END SCRIM                      
SILK                    
CHINA SILK                    
LAVENDER                    
SINGLE WHITE NET                    
DOUBLE WHITE NET                    
SINGLE BLACK NET                    
DOUBLE BLACK NET        
600.00
18"x24" OPEN END SCRIM                      
SILK                    
CHINA SILK                    
LAVENDER                    
SINGLE WHITE NET                    
DOUBLE WHITE NET                    
SINGLE BLACK NET                    
DOUBLE BLACK NET    
500.00
12"X18" DOUBLE BLACK NET                      
OPEN END SCRIM                    
SILK                    
CHINA SILK                    
LAVENDER                    
SINGLE WHITE NET                    
DOUBLE WHITE NET                    
SINGLE BLACK NET                    
DOUBLE BLACK NET    
400.00
   
GENERATOR (CRYSTAL SYNC-LOCK / BLIMP)               
EXCLUDED GASOLINE
 RENTAL
7 KVA                      
12 KVA                      
25 KVA                      
35 KVA                      
50 KVA.                      
60 KVA.                      
100 KVA.                      
125 KVA.                      
150 KVA.                      
200 KVA.                      
300 KVA.                     
2,000.00
3,000.00
3,500.00
4,500.00
5,000.00
5,500.00
7,000.00
7,800.00
11,000.00
16,000.00
26,000.00
   
DIMMER                     RENTAL
10 K .                      
3x25 AMP.                      
12x10 AMP.                      
6x10 AMP.                      
5 AMP. VARIAC                     
2,000.00
800.00
700.00
600.00
150.00
   
DISTRIBUTION BOX & CABLES                     RENTAL
600 AMP DISTR.BOX                      
100 AMP DISTR. BOX                      
HIGH CONNECTION BOX                      
MAIN CABLE 50 M.70 SQ.MM.                      
MAIN CABLE 50 M.50 SQ.MM.                      
63 AMP CABLE 10 M.                      
32 AMP CABLE 100 M.                      
32 AMP CABLE 10 M.                      
16 AMP CABLE 10 M.                      
Y-CORD 32 AMP                      
Y-CORD 16 AMP                      
AC.HOUSE ADAPTER MALE                      
AC.HOUSE ADAPTER FEMALE                     
600.00
600.00
200.00
400.00
300.00
80.00
80.00
40.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
   
SPECIAL EFFECT & MISCELLANEOUS                     RENTAL
SMOKE MACHINE                      
CHACOAL SMOKE                      
FOG JUICE (SALE PER LITRE)                      
SWING FOG (PETROL)                      
BEE SMOKE                      
BEE GUM (SALES PER PACK)                      
DRY ICE MACHINE                      
DRY ICE (SALES PER KG.)                      
LIGHTING ARC MACHINE                      
CARBON ARC PAIR (SALE)                      
12 V.DC 500 W. INVERTER WITH CABLE                      
60" MOTOR WIND MACHINE                      
24" DIMMING WING MACHINE                      
FAN 24"                      
FAN 18"                     
BLOWER                      
COB WEB SPINNER                      
COB WEB GLUE CAN (SALE)                    
1,500.00
1,500.00
550.00
2,000.00
600.00
250.00
2,000.00
25.00
500.00
400.00
500.00
6,000.00
1,000.00
400.00
300.00 
100.00
1,500.00
20.00
   
POLYSTYRENES-EXPANDABLES                     RENTAL
POLY 4x8 FT.(B)                      
POLY 4x8 FT.(W)                      
POLY 4x4 FT.(B)                      
POLY 4x4 FT.(W)                      
POLY 2x4 FT.(B)                      
POLY 2x4 FT.(W)                      
FILTERS PER FEET                     
240.00
260.00
120.00
140.00
60.00
80.00
20.00
   
SHOW CARD SHEETS                     RENTAL
BLACK WRAP:12"x50'                     
BLACK WRAP:24"x25'                     
ACRYLIC SHEET 4'x8' (SALE)                     
1,600.00 
3,000.00 
2,500.00
   
SPECIAL EQUIPMENTS                     RENTAL
CAR MOUNT                      
SIDE MOUNT KIT                     
CHERRY PICKER BASKET                      
TURN TABLE                     
TURN TABLE (LARGE)                     
3,000.00
1,000.00 
800.00
1,000.00 
3,000.00
   
GRIPS ACCESSORIES                    RENTAL
WEDGES                      
APPLE BOXES SET                      
FULL APPLE BOX                      
1/2 APPLE BOX                      
1/4 APPLE BOX                      
BRITISH BOXES (SET x4)                      
BASSO BLOCKS (SET)                      
STAIR BLOCKS (2-4-6) (SET)                      
PANCAKES (SET)                      
WOOD STICKS (SET)                     
50.00
100.00
30.00
20.00
20.00
100.00
80.00
80.00
50.00
50.00
   
STANDS AND ACCESSORIES                     RENTAL
SUPER CRANK                      
CRAML O VATOR                      
WIND UP                      
SUPER ALUMINIUM                      
HI HI ROLLER                      
MEDIUM ROLLER                      
LITE LIFT                      
SENIOR STAND                      
JUNIOR STAND                      
HEAVY DUTY STAND                      
MASTER STAND                      
BEEFY STAND                      
40"C-STAND W./ARM-FLAG                      
30"C-STAND W./ARM-FLAG                      
CENTURY STAND                      
LOWBOY STAND                      
TURTLE BASE (FOLDING)                      
T-BONE (FLOOR STAND)                      
JUNIOR DROUBLE RAISER                      
BABY STAND RAISER                      
BABY DOUBLE RAISER 1 M.                      
BABY DOUBLE RAISER 50 CM.                     
1,000.00
300.00
1,500.00
100.00
100.00
80.00
80.00
50.00
50.00
50.00
30.00
30.00
100.00
100.00
30.00
30.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
   
CRANE SET                     RENTAL
TYPE 1 CRANE SET W/SEAT SUPPORT 2 MAN OPERATE                    
MAX.HEIGHT 7-8 METRES                     
12,000.00
TYPE 2 CRANE SET W/SEAT SUPPORT 2 MAN OPERATE                    
MAX.HEIGHT 10 METRES                      
18,000.00
TYPE 3 CEANE SET W/ REMOTE HEAD 2 AXES                    
MAX.HEIGHT 7-8 METRES                     
20,000.00
TYPE 4 CEANE SET W/ REMOTE HEAD 2 AXES                    
MAX.HEIGHT 10 METRES                      
24,000.00
TYPE 5 CEANE SET W/ REMOTE HEAD 2 AXES                    
MAX.HEIGHT 12 METRES                      
27,000.00
CRANES AND JIB ARMS                    
RENTAL                    
CRANE 6.0 METRE                     
6,500.00
CRICKET - CINE JIB 4.5 M.                      
TIPULA JIB                      
MIN JIB                      
8,500.00
1,500.00
1,200.00
   
DOLLIES & TRACKS CAM-SUPPORT               RENTAL
ELEMACK CRICKET DOLLY                      
DOORWAY DILLY                      
MATADOR DOLLY                      
FOCUS DOLLY                      
STRAIGHT TRACK 9'                      
STRAIGHT TRACK 8'                      
STRAIGHT TRACK 6'                      
STRAIGHT TRACK 4'                      
RUN-UP TRACK 2'                      
CURVED TRACK 9'                      
CURVED TRACK 8'                     
FULL CIRCKE (SET x 8 )                      
HIGH SHOT (CINE JIB)                     
LOW SHOT BRACKET                    
LOW SNAKE                      
EXTENSION (RAISER) SET                      
U-BANGI W/ROTATE ADPT                      
BAZOOKA BASE                      
OFFSET 150 MM.                      
OFFSET 100 MM.                      
OFFSET EURO COUPLE                      
3-WAY LEVELLER (BNC)                      
ARRI BOWL TILT HEAD                      
MILLER BOWL TILT HEAD                      
LOW TILT HEAD                     
BASE PLATE                      
BASE PLATE                     
4,500.00
1,000.00
1,000.00
800.00
100.00
100.00
80.00
60.00
40.00
200.00
200.00 
1,600.00
500.00 
500.00 
300.00
500.00
1,500.00
300.00
200.00
200.00
200.00
300.00
200.00
200.00
200.00 
200.00
200.00
   
SCAFFOLDS-PARALLELS                     RENTAL
PLATFORM 1.7 M.                     
PLATFORM 1 M.                      
PLATFORM 50 M.                     
100.00
70.00
50.00
WHEELS (SET OF 4)                    
SCREW JACKS (SET OF 4)                    
TOP(BOARD)                    
 
WALKIE-TALKIE                      
MEGAPHONE                      
HMI.SHUTTER LIGHT 6K./4K                     
HMI.SHUTTER LIGHT 2.5 W.                      
HMI.SHUTTER LIGHT 575 W.                      
STEP LADDER (FOLDAWAY)                      
WOODEN LADDER                      
BOARD 4' x 8' W./SUB FRAME                      
SAND BAG                      
DEDO DESIGN PATTERN                     
300.00
200.00
500.00
300.00
200.00
100.00
80.00
200.00
20.00
20.00
   
OTHERS      
GROUND SHEET                      
GROVEL PAD                      
PLASTIC SHEET                      
UMBRELLA W./STAND                      
CARRY CART                      
BREAKDOWN TENT (PRICE UPON SIZE)            
20.00
20.00
20.00
50.00
100.00

 

Copyright by lekhilight2008.com
Engine by MAKEWEBEASY